แปลเอกสาร

Payment : การชำระเงิน

การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญแอดวานซ์ทรานสเลชั่น
สาขาถนนเพลินจิต
เลขที่บัญชี 205-0-68024-4

ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

ห้างหุ้นส่วนสามัญแอดวานซ์ทรานสเลชั่น
870 มหาทุนพลาซ่า ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-2-00357660-8

กรณีมูลค่าการใช้บริการ เกิน 1,000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
• การสั่งจ้างจะสมบูรณ์เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อย
• กรณีจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ธรรมดา ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้ระยะเวลา ในการจัดส่งประมาณ 3-4 วัน
• กรณีจัดส่งแบบ EMS ค่าจัดส่งเพิ่ม 100 บาท

*ภายหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay in slip)
มาที่เบอร์ แฟกซ์ 02-651-5448 หรือ ส่งมาทาง E-mail : avtrans.bkk@gmail.com

© 2015-2019 advancetranslate.com All Rights Reserved.