Payment : การชำระเงิน

ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

แอดวานซ์ทรานสเลชั่น
62/6 ถนนสี่พระยา (ตรงข้ามธนาคารยูโอบี) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-2-00357660-8

กรณีมูลค่าการใช้บริการ เกิน 1,000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
• การสั่งจ้างจะสมบูรณ์เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อย
• กรณีจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ธรรมดา ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้ระยะเวลา ในการจัดส่งประมาณ 3-4 วัน
• กรณีจัดส่งแบบ EMS ค่าจัดส่งเพิ่ม 100 บาท

*ภายหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay in slip)
ส่งมาทาง E-mail : avtrans.bkk@gmail.com

© 2015-2020 advancetranslate.com All Rights Reserved.