แอดวานซ์ ทรานสเลชั่น (Advance Translation) ศูนย์การแปลเอกสาร เพลินจิต มหาทุน (BTS)

แปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร

แอดวานซ์ ทรานสเลชั่น (Advance Translation) ศูนย์การแปลเอกสาร เพลินจิต มหาทุน (BTS) บริการแปลเอกสารภาษาต่างๆทั่วโลกกว่า 30 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน ลาว เขมร พม่า จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ งานแปลของเราได้มาตรฐานสากลและเน้นด้านคุณภาพและความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า ทีมงานของเรามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทุกสาขาและมีประสบการณ์ในการแปลกว่า 20 ปี ซึ่งทำให้งานแปลตรงกับต้นฉบับมากที่สุด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเป็น มืออาชีพของเรา เราจึงมีระบบและขั้นตอนการทำงานที่ดี ส่งงานแปลที่ดีถูกต้องและตรงเวลา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ราชการและสถานทูตต่างๆรวมทั้งหน่วยงานเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระดับโลก

นอกจากนี้เรามีบริการงานด่วนและยินดีเสนอราคางานก่อนแปลตามต้องการ

บริการแปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารเฉพาะทาง แปลเอกสารทางกฎหมาย แปลเอกสารทางการศึกษา แปลเอกสารทั่วไป

แปลเอกสาร

บริการแปลเอกสารครบวงจรกว่า 30 ภาษา

แปลเอกสารราชการ
บริการแปลเอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสมรส ใบหย่า เอกสารทางทหาร หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ

แปลเอกสารเฉพาะทาง
รับแปลคู่มือต่างๆ เอกสารการแพทย์ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ศาสนา ฯลฯ

แปลเอกสารทางกฎหมาย
แปลคำสั่งศาล สัญญาทุกชนิดเช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย เอกสารทางกฎหมายทุกชนิด

แปลเอกสารทางการศึกษา
ประกาศนียบัตร แปลหนังสือเรียน ใบปริญญาบัตร วิทยานิพนธ์ ทรานสคริป หนังสือรับรองการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพต่างๆ บทเรียน ตรวจแก้วิทยานิพนธ์

แปลเอกสารโฆษณา
แปลซับไตเติ้ล แปลเว็บไซต์ โบรชัวร์ พรีเซนเทชั่นฯ

แปลเอกสารทั่วไป
แปลจดหมายต่างๆ นวนิยาย งบการเงิน งบดุลกำไรขาดทุน บัญชี รายงานประจำปี เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แปลข่าวต่างประเทศ เอกสารประมูล รายงานการประชุม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

 

© 2015-2020 advancetranslate.com All Rights Reserved